Kontakt

Studio MR
Heranova 1546/10
155 00 Praha 13
Tel.: 776 588 352
info@studiomr.cz

Techniky měkkých tkání

Techniky měkkých tkání

Jedná se o ošetření měkkých tkání – kůže, podkoží, fascií a svalů. Všechny vrstvy musí být vůči sobě vzájemně posunlivé, pokud tomu tak není, vzniká bolest. Pro zlepšení posunlivosti se používá protažení kůže, pojivové řasy, fascií a ošetření spoušťových bodů. Techniky jsou prováděny bez použití krému. Postupuje se z povrchových do hlubších vrstev.

Ošetření spoušťových bodů (trigger points)

  • spoušťový bod se dá definovat jako velice bolestivé místo hmatatelné jako tvrdá hrudka v napjatých svalech
  • spoušťové body mají schopnost vyvolávat přenesenou bolest v jiných částech těla (např. bolest ruky může vycházet ze spoušťového bodu na šíjových svalech)
  • přičiny vzniku může být např. zranění nebo úraz, jednostranné přetěžování svalů nebo zvýšené psychické vypětí
  • spoušťové body ovlivníme použitím přiměřeného tlaku do bolestivého bodu
NAHORU